O JU “Gradski stadion Tušanj”

Stadion_Tušanj_Nova_Ulaz_001

JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla je osnovana Odlukom Općinskog Vijeća Tuzla broj: 01-05-9536-2007 od 29.10.2007. godine. Ustanova je registrovana kod Općinskog suda u Tuzli, Rješenjem broj: 032-0-Reg-08-000361 od 13.03.2008 godine, sa sjedištem u Tuzli. Ulica Rudarska br. 2 Odlukom Općinskog Vijeća Tuzla broj: 01/07-31-5966/08 od 28.08.2008 godine, objekti i zemljište stadiona „Tušanj“ proglašeni su dobrom u općoj upotrebi.

Ustanovom upravlja osnivač putem slijedećih organa:

  • Upravnog odbora i
  • Uprave (menadžmenta) Ustanove

Osnovni cilj Ustanove je definisan kroz registrovanu djelatnost, a to je ostvarivanje javnog interesa u cilju racionalnijeg iskorištenja materijalnih i kadrovskih potencijala, efikasnijeg upravljanja, održavanja i korištenja postojećih otvorenih i zatvorenih objekata iz djelatnosti sporta, rekreacije i kulture, pružanje usluga građanima, preduzećima i ustanovama u bavljenju sportsko-rekreativnim aktivnostima pružanja usluga takmičarskom sportu za organizovanje sportskih i drugih priredbi, organizovanje kulturno-zabavnih manifestacija i upravljanja sportskim terenima i objektima.

Skladno Odluci Općinskog Vijeća Tuzla o osnivanju JU „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla i Pravilima Ustanove, sportske terene namijenjene sportu koriste sportske organizacije i drugi korisnici za sport i sportske aktivnosti koje su utvrđene programom javnih potreba u sportu Grada Tuzla na raspoloživim terenima, skladno osiguranim sredstvima u budžetu.