Open Fun Football Schools je humanitaran, neprofitan i politički neutralan projekat organiziran od strane Cross Cultures Project Association , Kopenhagen (CCPA) u saradnji sa kancelarijom u Sarajevu. Osnovna ideja projekta je „Fun koncept“. Ono što je važno je aspekt igre, druženja i zadovoljstvo koje proizlazi iz igre, a ne rezultat i poboljšanje nivoa vještine. Ime…

Logo_footer   

Podržano od RTV7 Tuzla