Specijalna olimpijada

U organizaciji Udruženje sudenata medicine BiH BoHeMSA u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla i JU “Gradski stadion Tušanj” Tuzla kao tehničkim organizatorom, na pomoćnom terenu i atletskoj stazi stadiona Tušanj će se održati Prijateljsko takmičenje specijalna olimpijada.

Projekat Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade je prvi projekat ovog karaktera u BiH koji, koristeći sve dimenzije sportske aktivnosti, omogućava mladima sa invaliditetom da aktiviraju i razvijaju svoje talente te na taj način da se što uspješnije uključe u svakodnevni život.

Cilj Projekta je smanjivanje nivoa znanja, predrasuda i straha koji prevladava u društvu kada su u pitanju ove marginalizirane grupe, kao i zagovaranje učešća navedenih skupina i interaktivnim aktivnostima sa svrhom ispunnjavanja društvenih obaveza.

Ambasadori Projekta su Amel Tuka (nositelj priznanja sportista godine BiH) i Mustafa Mehić (slijepi učesnik polumaratona u Sarajevu). Projekat je podržan od brojnih sportskih kolektiva i sportista BiH kao i Euroazijskog ureda za Sportsku olimpijadu na internacionalnom nivou.

Dana 04.04.2017. godine u periodu od 14.00h – 17.00h će se održati takmičenje u malom fudbalu, a 06.04.2017. godine u periodu od 11.00h – 14.00h takmičenje u atletici.

CategoryVijesti
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Logo_footer   

Podržano od RTV7 Tuzla